Warunki i sposób uzyskania nośników z oprogramowaniem Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw PLUS

Oprogramowanie Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw PLUS jest dostępne dla pracowników, pracowni studenckich oraz studentów wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej

Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie, należy wykonać następujące kroki

  1. Wypełnić poprawnie ankietę.
  2. Zwrotnym e-mailem na adres (w domenie pw.edu.pl) podany w ankiecie zostaną przesłane klucze aktywacyjne.
  3. Obraz odpowiedniej wersji oprogramowania oraz instrukcję instalacji należy pobrać z adresu: http://statistica.coi.pw.edu.pl - (link działa w sieci PW).
  4. Zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcją.