SOLIDWORKS

Oprogramowanie typu CAD oparte o jądro PARASOLID, który generuje geometrię przestrzenną projektowanego detalu.

SolidWorks daje wybór oprogramowania do projektowania 3D CAD, kontroli projektu, zarządzania dokumentacją produktu PDM.

Informacje o licencji:

Sieciowa licencja wieczysta na wersję oprogramowania z roku 2018 umożliwiająca wykorzystanie oprogramowani do celów dydaktycznych wraz z subskrypcją umożliwiającą wykorzystanie oprogramowania indywidualnie przez studentów aktywną do dnia 31.03.2019 r.

Licencja domowa SOLIDWORKS Composer - 500 aktywacji

Licencje domowa SOLIDWORKS CAM Professional  - 500 aktywacji

Studenci mogą pobierać również sam instalator (ok. 30 MB):

https://www.dps-software.pl/edukacja-cad-cam/solidworks-edu-instalacja-pobierz-instalator/

Licencja dostępna jest z serwerów:

  • Centrum Informatyzacji (500 licencji)

Serwer licencji: license01.ci.pw.edu.pl

Porty: 25734/tcp oraz 25735/tcp 

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

  • Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (200 licencji)

Udostępnianie plików instalacyjnych, numerów seryjnych, adresów
serwerów licencji studentom, doktorantom i pracownikom:
mgr inż. Waldemara Truszkowskiego
PW SIMR pok. 4.8A,
e-mail: waldemar.truszkowski@simr.pw.edu.pl,
tel.: 022 234-87-83,
godz. pracy: pon-pt 8-16
http://www.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Wydzial/Administracja-Wydzialu

Uwagi techniczne dot. wersji, licencji, instalacji; konsultacje
dot. modelowania w systemie SolidWorks dla studentów i doktorantów:
dr inż. Przemysław Siemiński
PW SiMR pok. 2.14A
konsultacje w sem. zimowym 2017/2018: środa 13-15
tel. PW: 22-234-86-81
tel. kom.: 608-766-748
e-mail: psieminski@simr.pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Instytut-Podstaw-Budowy-Maszyn/Zaklady/Zaklad-Technik-Wytwarzania/Pracownicy/Dr-inz.-Przemyslaw-Sieminski 

  • Wydziału Inżynierii Produkcji, Instytut Technik Wytwarzania (200 licencji)

kontakt e-mail: tadeusz.rudas@cim.pw.edu.pl

  • Wydziału Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii (200 licencji)

kontakt e-mail: andrzejc@wip.pw.edu.pl

 

Więcej informacji:

http://www.solidworks.pl

Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.