ANSYS

ANSYS - Pakiet do obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji (statyka i dynamika), analizy i modelowania dynamiki przepływów oraz analizy zjawisk w polach elektromagnetycznych. Umożliwia rozwiązywanie problemów z aerodynamiki. Może być wykorzystywany do analizy wybuchu pyłów, turbulentnych procesów spalania itp. 

Szanowni Państwo. Trwają prace nad przywróceniem usługi dostępu do oprogramowania badawczego i studenckiego licencji oprogramowania ANSYS. Prosimy Państwa o cierpliwość. Informacja o przywróceniu usługi pojawi się na tej stronie oraz również jako odpowiedź na przesłane przez Państwa zgłoszenia do systemu Service Desk.

Umożliwia modelowanie i symulację w zakresie mechaniki konstrukcji, płynów i pokrewnych. Umożliwia obliczenia liniowe i nieliniowe oraz optymalizację ANSYS wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES) do obliczeń w zakresie:

 • statyki
 • dynamiki
 • pól temperatur
 • mechaniki płynów
 • pól elektromagnetycznych
 • elektrostatyki
 • dyfuzji
 • piezoelektryczności

Informacja o  licencji:

ANSYS w Politechnice Warszawskiej dostępny jest w ramach wieczystej licencji:

 • Campus Solution 10/100 posiadający 10 licencji Research i 100 Teaching z następujących pakietów:

  ANSYS Academic Mechanical and CFD

  ANSYS Academic EM

  ANSYS Academic HF

  ANSYS Academic PowerArtist

  ANSYS Academic RedHawk

  Dodatkowo posiada ona 64x HPC i 64x Electronics HPC (jako niezależne licencje)

  Dodatkowe informacje:

  Każdy z pakietów posiada pełen zestaw narzędzi do symulacji. Pre i post procesory oraz wszystkie solvery ANSYS dostępne dla danej dziedziny symulacji komputerowej.

  Wszystkie wymienione pakiety są od siebie niezależne. 

Dostępne są dwa serwery licencji:

 1. Licencje badawcze pakietów: ANSYS Academic Mechanical and CFD
   oraz licencje badawcze i studenckie: ANSYS Academic EM, ANSYS Academic HF, ANSYS Academic PowerArtist, ANSYS Academic RedHawk
   Ansys Research HOSTNAME: LICENSE03.CI.PW.EDU.PL, ANSYS PORT: tcp/2335 FLEXLM PORT: tcp/1065 VENDOR PORT: tcp/1064 
 2. Licencje studenckie: ANSYS Academic Mechanical and CFD
   Ansys Teaching HOSTNAME: LICENSE03.CI.PW.EDU.PL, ANSYS PORT: tcp/2345 FLEXLM PORT: tcp/1075 VENDOR PORT: tcp/1074 

W zależności od tego, który pakiet ma być wykorzystywany i przez kogo, należy podać odpowiednie dane (HOSTNAME, ANSYS PORT i FLEXLM PORT) podczas instalacji.

W celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych można skontrolować zawartość plików (podane dla systemu Windows):

Pakiet ANSYS Academic Mechanical and CFD

C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing:

ANSYSLI_SERVERS=2335@license03.ci.pw.edu.pl
SERVER=1065@license03.ci.pw.edu.pl
ANSYSLI_PORT=2335

Pakiet ANSYS EM i ANSYS HF

C:\Program Files\AnsysEM\admin:

SERVER license03.ci.pw.edu.pl ANY 1065
USE_SERVER

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk  podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.