ANSYS

ANSYS - Pakiet do obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji (statyka i dynamika), analizy i modelowania dynamiki przepływów oraz analizy zjawisk w polach elektromagnetycznych. Umożliwia rozwiązywanie problemów z aerodynamiki. Może być wykorzystywany do analizy wybuchu pyłów, turbulentnych procesów spalania itp. 

Umożliwia modelowanie i symulację w zakresie mechaniki konstrukcji, płynów i pokrewnych. Umożliwia obliczenia liniowe i nieliniowe oraz optymalizację ANSYS wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES) do obliczeń w zakresie:

  • statyki
  • dynamiki
  • pól temperatur
  • mechaniki płynów
  • pól elektromagnetycznych
  • elektrostatyki
  • dyfuzji
  • piezoelektryczności

  

Informacja o  licencji:

ANSYS w Politechnice Warszawskiej dostępny jest w ramach licencji:

  • ANSYS Academic Teaching Introductory.

  Bezpłatne oprogramowanie dla studentów w ramach ANSYS Academic

Licencja ANSYS Academic Teaching Introductory

Licencja Teaching umożliwia wykorzystywanie oprogramowania do celów dydaktycznych. Udostępniana z serwera licencji zlokalizowanego w CI jako licencja sieciowa na komputery w sieci PW.
Serwer Licencji:  ida.coi.pw.edu.pl
PORT1: 1055
PORT2: 2325

  

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

  
Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.