QuickerSim CFD Toolbox dla oprogramowania Matlab

Centrum Informatyzacji od maja 2019r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą University License oprogramowania QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB. Jest to wtyczka do programu MATLAB umożliwiająca wykonywanie symulacji cieplno-przepływowych (CFD, Computational Fluid Dynamics).

Przykładowe symulacje to:

 - przepływ laminarny płynów (woda, krew, powietrze),

 - przepływ z wymianą ciepła (wymienniki ciepła),

 - aerodynamika,

 - dyfuzja substancji,

 - przewodzenie ciepła w ciałach stałych.

Licencja do prowadzenia prac badawczych i dydaktycznych jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. Liczba licencji jest nieograniczona.

Sposób instalacji wtyczki:

QuickerSim CFD Toolbox stanowi wtyczkę do środowiska MATLAB. Oprogramowanie zadziała w MATLABie w wersji R2016b wzwyż. Rekomendowane jest najnowsza wersja pakietu MATLAB (R2019a). Toolbox jest dostępny do pobrania pod adresem:

https://quickersim.com/cfd-toolbox-studenci-i-pracownicy-pw/

Do aktywacji licencji będzie potrzebny adres email z domeny @pw.edu.pl lub jej pochodnych.

Installation of the CFD Toolbox:

QuickerSim CFD Toolbox is a plug-in to the MATLAB environment. It works most efficiently with the MATLAB releases 2016b and above. It is recommended  to use to most up-to-date version of MATLAB, currently the 2019a. The Toolbox can be downloaded under the following link:

https://quickersim.com/cfd-toolbox-studenci-i-pracownicy-pw/

To activate the file one will need to use the WUT-email address (@pw.edu.pl) or similar.

Pliki instalacyjne można również pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk