Platforma edukacyjna Moodle

Moodle to najbardziej popularne na świecie środowisko nauczania zdalnego, dostępne przez przeglądarkę internetową oraz urządzenie mobilne. 

Ogólnouczelniana platforma Moodle administrowana przez zespół OKNO PW umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych w Uczelni. Studenci logują się na platformę z wykorzystaniem kont USOS. 

Platforma ePW Moodle oferuje m.in. następujące możliwości:

  • udostępnianie materiałów statycznych studentom (dowolne pliki, linki i wiele innych),
  • dodawanie ogłoszeń i informacji dla studentów - zostaną one automatycznie dostarczone do zapisanych na kurs studentów,
  • udostępniane fora dyskusyjne, na których prowadzący i studenci mogą zakładać tematy i prowadzić dyskusje,
  • udostępnianie treści zadań i projektów studentom; studenci zamieszczają rozwiązania na platformie i otrzymują oceny z indywidualnymi komentarzami również w tekście rozwiązań,
  • tworzenie i przeprowadzanie testów (losowy wybór pytań dla poszczególnych studentów, automatyczne ocenianie),
  • mechanizm zadań ze zintegrowanym narzędziem Matlab Grader pozwalającym na uruchamianie bezpośrednio w kursie skryptów w języku Matlab oraz automatyczne ich ocenianie,
  • dzielenie studentów na grupy,
  • prowadzenie dziennika ocen,
  • prowadzenie spotkań synchronicznych w postaci czatu,
  • automatyczne monitorowanie aktywności studentów.

Wykorzystanie platformy Moodle jest zgodne z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi PW, w tym ustawie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem moodle.usos.pw.edu.pl

Kontakt IT OKNO PW: pomoc.elearning@pw.edu.pl, tel. 22 234 5176. Preferowany kontakt mailowy.