FAQ Teams

Spis treści

Czyszczenie pamięci podręcznej / MS Teams nie odświeża informacji o kontaktach, wizytówkach, zespołach.

Aby wyczyścić pamięć podręczną aplikacji MS Teams należy ją uruchomić a następnie prawym przyciskiem myszy kliknąć na znaczek startu windowsa
wybrać PowerShell
wkleić polecenie
spps -Name Teams; gci $env:AppData\Microsoft\Teams -Directory | ? { $_ -in ('Cache','databases','blob_storage','IndexedDB','') } | % { Remove-Item $_.FullName -Recurse -Force }
nacisnąć enter

Czy jest instrukcja jak zakładać zespoły ?

Tak, prezentacja power-point jest dostępna na stronie https://wutwaw.sharepoint.com/sites/tc/SitePages/Prezentacje-Informacyjne.aspx

Czy możliwe będzie tworzenie zespołów w MS Teams na potrzeby inne niż prowadzenie zajęć np. do realizacji badań lub do organizacji pracy ? 

Tak, tworzenie innych zespołów jest możliwe poprzez formularz znajdujący się pod adresem https://wutwaw.sharepoint.com/sites/tc. Po zalogowaniu dostępna jest instrukcja korzystania z formularza.

 

Czy tworzenie zespołów MS Teams jest możliwe tylko poprzez system USOS ? 

Nie, tworzenie zespołów jest również możliwe poprzez formularz znajdujący się pod adresem https://wutwaw.sharepoint.com/sites/tc. Po zalogowaniu dostępna jest instrukcja korzystania z formularza.

 

Czy będzie możliwość dołączenia do zespołu MS Teams osób z zewnątrz ? 

Tak, obecnie wdrażamy rozwiązanie umożliwiającego dołączenie osób z zewnątrz do zespołu.

 

W jaki sposób można zarchiwizować dane z zajęć prowadzonych na MS Teams ? 

Pracujemy nad mechanizmem do automatycznej archiwizacji zespołu MS Teams.

 

Czy w przypadku tworzenia grupy zajęciowej przez USOS student dopisany w późniejszym terminie (po zapisach) zostanie automatycznie dodany do zespołu Teams? 

Tak, system uwzględnia dodawanie studentów, od semestru letniego 2021 uruchomimy też usuwanie studentów z zespołu zgodnie z danymi zawartymi systemie USOS.

Jaki jest limit jednoczesnych uczestników spotkania i webinariów na teamsach?

1000 połączeń jednocześnie (jeżeli jedna osoba połączy się z 2 urządzeń jest liczona jako 2) niezależnie czy są to połączenia z kont zalogowane (PW i nie PW) czy goście (po adresie mailowym czy po linku).

Czy istnieje opcja przypisywanie zajęć i ocen dla każdego kanału?

jest dostępne jedynie dla kanału ogólnego.

Spotkania w kanałach prywatnych.

w kanale prywatnym nie jest możliwe zaplanowanie spotkania.
Można jedynie rozesłać informację o spotkaniu do członków kanału prywatnego, wykorzystując adres mailowy kanału: (zespół --> kanał prywatny --> więcej opcji --> pobierz adres e-mail --> kopiuj)
Spotkanie online, zwołane w ten sposób, będzie miało charakter spotkania na czacie, a nie na kanale czy w zespole.
Opcja spotkań w kanałach prywatnych jest dopiero analizowana: 

Ability to schedule meetings in private channels – Microsoft Teams UserVoice

Możliwość podziału spotkania na kilka spotkań (breakout rooms) 

Obejrzyj „podział spotkania na wirtualne pokoje” | Microsoft Stream

Gdzie są zlokalizowane nagrania ze spotkań ?

Nagrania są zapisywane w SharePoint w przypadku spotkań w ramach kanałów w zespole oraz w OneDrive w przypadku pozostałych spotkań. Uprawnienia są automatycznie nadawane według stanu osób ze spotkania, można samemu zmodyfikować uprawnienia dostepu.

https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/tmr-meeting-recording-change

Czy jest możliwość umieszczenia postu w kilku kanałach jednocześnie?

Cross-posting: funkcja oszczędza czas nauczycieli, pozwala umieścić wiadomość w kilku zespołach jednocześnie. Poniższe demo pokazuje, jak łatwo jest nauczycielom dzielić się informacjami z wieloma zespołami za pomocą zaledwie kilku kliknięć. 

Czy jest możliwość ustawienia jednej osoby na głównym ekranie wszystkim uczestnikom spotkania?

Spotlight: Ta funkcja umożliwia organizatorowi spotkania pokazanie na całym ekranie osoby, która np. w danej chwili jest wywołana do odpowiedzi. Pozostali uczestnicy są widoczni na małych ekranikach u dołu ekranu. Pomaga to uczniom skupić się na osobie prowadzącej wykład i na udostępnianych treściach.

Ustawianie kryteriów ocen

Zestaw kryteriów oceny: Nauczyciele mogą korzystać z narzędzia w zadaniach "Utwórz zestawy kryteriów oceny". Można je później wielokrotnie wykorzystywać, a uczniowie widzą kryteria, według których będą oceniani

Pobranie listy obecności po spotkaniu

Listę obecności może pobrać organizator spotkania z czatu spotkania

lub za pośrednictwem kalendarza

Czy jest limit kanałów w zespole ?

Limit kanałów wszystkich (prywatnych i publicznych) to 200. W ten limit wliczają się kanały skasowane (kanał skasowany jest możliwy do przywrócenia przez 30 dni) oraz kanały prywatne których może być maksymalnie 30 (wliczając skasowane kanały prywatne).

Czy jest ograniczenie liczby osób w kanale ?

Kanały publiczne zawierają wszystkich członków zespołu. Kanały prywatne mają ograniczenie 250 osób i każdy członek tego kanału musi być wcześniej dodany jako członek zespołu w ramach którego jest kanał prywatny.

Jakie jest ograniczenie liczby osób w zespole ?

Zespół może zawierać maksymalnie 25000 członków w tym maksymalnie 100 właścicieli. Dodatkowym ograniczeniem są aplikacje używane w ramach zespołu. Przykładowo aplikacja zadania działa przy maksymalnie 200 osobach w zespole.

Byłem skreślony ale wznawiam się na obronę jednak nie mam dostępu do teams.

Dostęp do teams jest powiązany ze statusem studenta w USOS. W przypadku wznawiania się dziekanat wydziału odnotowuję taką informację w USOS (program wznawiający) i system przypisze odpowiednie licencje tego samego dnia w nocy. W przypadku braku odpowiedniego statusu należy kontaktować się z dziekanatem swojego wydziału.

Kto ma dostęp do nagrań ze spotkań w MS Teams ?

Lokalizacja pliku z nagraniem oraz uprawnienia dostępu do tego pliku zależą od rodzaju rozmowy oraz od tego kto rozpoczął nagrywanie. Poniżej przedstawione jest zestawienie opcji. Uprawnienia do edycji lub udostępnienie może zmienić właściciel. 

Rodzaj spotkania Kto rozpoczął nagrywanie (kliknął guzik nagrywania) Gdzie znajduje się plik z nagraniem Kto ma uprawnienia

Spotkanie 1:1 z osobami tylko z PW 

(tylko konta @pw.edu.pl)

Osoba dzwoniąca OneDrive for Business osoby dzwoniącej

• Dzwoniący jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Odbierający ma uprawnienia tylko do odczytu bez możliwości udostępniania.

Osoba odbierająca połączenie OneDrive for Business osoby odbierającej połączenie

• Odbierający jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Dzwoniący ma uprawnienia tylko do odczytu bez możliwości udostępniania.

Spotkanie 1:1 z osobą z poza PW Osoba dzwoniąca OneDrive for Business osoby dzwoniącej

• Dzwoniący jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Odbierający nie ma dostępu do pliku.

Osoba odbierająca połączenie OneDrive for Business osoby odbierającej połączenie

• Odbierający jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Dzwoniący nie ma dostępu do pliku.

Połączenie grupowe Dowolny członek grupy OneDrive for Business osoby rozpoczynającej nagrywanie

• Konto rozpoczynające nagrywanie jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Członkowie grupy mają uprawnienia tylko do odczytu.

• Osoby z poza PW nie mają dostępu.

Spotkanie zaplanowane w kalendarzu lub zwołane teraz  Organizator OneDrive for Business organizatora 

• Organizator jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Członkowie spotkania z PW mają uprawnienia tylko do odczytu.

• Osoby z poza PW nie mają dostępu.

Członek spotkania OneDrive for Business osoby rozpoczynającej nagrywanie

• Konto rozpoczynające nagrywanie jest właścicielem pliku i ma pełne uprawnienia.

• Organizator ma możliwość edycji oraz udostępniania.

• Członkowie z PW mają uprawnienia tylko do odczytu.

• Osoby z poza PW nie mają dostępu.

Spotkanie w ramach kanału zespołu MS Teams Członek kanału SharePoint przypisany do tego zespołu.

• Konto rozpoczynające nagrywanie ma uprawnienia do edycji.

• Pozostali członkowie kanału mają uprawnienia takie jakie mają przypisane w sharepoint (jeśli nie były modyfikowane bezpośrednio w sharepoint to są takie same jak w MS Teams (właściciel oraz członek zespołu)).