Kierunki studiów

Moduł umożliwia:

  • zarządzanie danymi studiów na kierunku,
  • zarządzanie informacją o opłatach na studiach*,
  • zarządzanie informacją o liczbie godzin na studiach,
  • podgląd informacji o współczynniku kosztochłonności*.

* pod warunkiem posiadania przez użytkownika roli INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD

  

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Dział ds. Studiów
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział ds. Studiów
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Dzial-ds.-Studiow

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/kierunki/

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  Na bieżąco
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
 

INST_KIERUNKI_ADM (edycja tylko dla DSS), INST_KIERUNKI_PODGLAD,

*INST_FIN_PODGLAD

  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: x80b35p