Instrukacja logowania do sieci pw.edu.pl z komputera systemem macOS

Przykład przygotowany dla systemu macOS.

  1. Nawiązujemy połączenie z siecią pw.edu.pl
  2. Klikamy na nazwę sieci, z którą chcemy się połaczyć pw.edu.pl
  3. Zostaniemy poproszeni o login i hasło
  4. Wpisujemy login i hasło. Dane są takie same jak w poczcie elektronicznej
  5. Otrzymujemy monit o certfikacie ostrzegawczy - Dadajemy Certyfikat - klikając Continue
  6. Zatwierdzamy Certyfikat dodając go do certyfikatów zaufanych.
  7. Musimy potwierdzić loginem i hasłem komputera dodanie certyfikatu do zaufanych
  8. Następuje połączenie. Jeśli wszystko jest w porządku to przy sieci, z którą nawiązaliśmy połączenie powinien pojawić się ikonka.