SAP-PORTAL

SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Kierownik

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają przełożonemu zarządzać wnioskami o nieobecność podległych mu pracowników przez SAP-PORTAL. 

SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Pracownik

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają pracownikowi wysłać wniosek urlopowy, który po zaakceptowaniu przez przełożonego zostanie zapisany w systemie jako nieobecność.