Podpis elektroniczny

Składanie wniosków o wydanie/przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych.

  

W celu przedłużenia terminów ważności/wystawienia nowych certyfikatów kwalifikowanych należy:

Wypełnić wniosek i wraz z podpisem kierownika jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika Kwestora przesłać dokumenty w wersji papierowej bez adiustacji do Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. 

Proszę o przesłanie informacji kogo dotyczy zamówienie. Proszę również przesłać informację, czy jest to odnowienie ważności podpisu, czy nowe zamówienie oraz czy wraz z przedłużeniem ważność certyfikatu chcą Państwo również zamówić nowe czytnik.

W kolejnym kroku zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie swoich danych poprzez wypełnienie kuponu na stronie internetowej usługodawcy. Po wypełnieniu kuponu zostanie do Państwa wysłana wiadomość mailowa dotycząca możliwych terminów odbioru certyfikatów lub/i czytników w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie na ul. Rodziny Hiszpańskich 6.

W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z p. Tomaszem Brodzikiem kontakt mailowy: Tomasz.Brodzik@pw.edu.pl

Nie dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Centrum Informatyzacji uniemożliwi przedłużenie terminu ważności/wystawienie nowych certyfikatów.

Instrukcja wypełniania kuponu w EPR