Podpis elektroniczny

Składanie wniosków o wydanie/przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych.

  

W celu przedłużenia terminów ważności/wystawienia nowych certyfikatów kwalifikowanych należy:

 • Wypełnić wniosek (do pobrania poniżej) i wraz z podpisem kierownika jednostki organizacyjnej oraz pełnomocnika Kwestora przesłać dokumenty w wersji papierowej bez adiustacji do Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do Tomasza Brodzika. 
 • W mailu proszę o przesłanie następujących informacji:
  1. Kogo dotyczy zamówienie – proszę podać pełne imię i nazwisko, a w przypadku gdy osoba posiada dwa imiona, to obydwa wpisać. W przypadku, gdy nie ma drugiego imienia proszę wpisać 'brak drugiego imienia'.
  2. Umieścić adres email osoby, na którą jest, bądź ma być zarejestrowany certyfikat.
  3. Czy jest to odnowienie ważności podpisu, czy nowe zamówienie.
  4. Czy wraz z przedłużeniem ważność certyfikatu chcą Państwo również zamówić nowy czytnik.
 • W kolejnym kroku zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie swoich danych poprzez wypełnienie kuponu na stronie internetowej usługodawcy. Po wypełnieniu kuponu zostanie do Państwa wysłana wiadomość mailowa dotycząca możliwych terminów odbioru certyfikatów lub/i czytników w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie na
  ul. Rodziny Hiszpańskich 6.

W razie problemów lub wątpliwości proszę o kontakt z p. Tomaszem Brodzikiem kontakt mailowy: tomasz.brodzik@pw.edu.pl, tel. wew.: (22) 234 + wew: 5969

Nie dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Centrum Informatyzacji, a także maila
z danymi kogo dotyczy zamówienie podpisu elektronicznego uniemożliwi przedłużenie terminu ważności/wystawienie nowych certyfikatów.

Instrukcja wypełniania kuponu w EPR

Wniosek