Zgłoszenie zapotrzebowania na dostawy i usługi IT

Informujemy, że jednostki Administracji Centralnej składają jedynie same elektroniczne formularze zapotrzebowania bez Wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.

Formularze zgłoszeń:

Wnioski o udzielenie zamówienia publicznego - wzory: