Postępowania przetargowe w toku

Dostawę komputerów oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

Numer sprawy: ZP/CI/14/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: 05.10.2017 r. godz. 11:00
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 406,54 kB)

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz serwerowych systemów operacyjnych

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Numer sprawy: ZP/CI/05/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: zmiana terminu z 9.10.2017 r. godz. 11:00 na 16.10.2017 r. godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 423,43 kB)