Postępowania przetargowe w toku

Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: CI.ZP.261.01.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: UWAGA! zmiana terminu składania ofert z 19.03.2018 r. godz. 11:00 na 21.03.2018 r. godz. 11:00

SIWZ (pdf, 11,29 MB)
OPZ_nr_7_SIWZ (pdf, 13,60 MB)
OPZ_Załącznik 7.1 (pdf, 406,60 kB)
OPZ_Załącznik 7.2 (pdf, 534,64 kB)
OPZ_Załącznik 7.3 (pdf, 1,11 MB)
OPZ_Załącznik 7.4 (pdf, 643,29 kB)
Modyfikacja treści SIWZ (pdf, 159,02 kB)
Edytowalne załączniki do SIWZ (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 90,46 kB)
Modyfikacja treści SIWZ_2 (pdf, 542,76 kB)
Formularz Oferty _Załacznik nr 1 do SIWZ_poprawiony (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20,20 kB)