Postępowania przetargowe w toku

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla OKNO PW

Numer sprawy: ZP/CI/15/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: 02.10.2017 r. godz. 11:00

SIWZ (pdf, 1,59 MB)
OPZ_Załącznik_Nr_5_do_SIWZ (pdf, 533,22 kB)

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz serwerowych systemów operacyjnych

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Numer sprawy: ZP/CI/05/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

termin składania ofert: zmieniono na 27.09.2017 r. godz. 11:00

SIWZ (pdf, 1,50 MB)
OPZ_Załącznik_Nr_7_SIWZ (pdf, 852,53 kB)
Odpowiedź na zapytania (pdf, 178,94 kB)
Odpowiedź na zapytania_2 (pdf, 1,33 MB)