Postępowania przetargowe w toku

Dostawa modułów pamięci RAM do serwerów Lenovo

Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/643136 

Dzierżawa urządzeń drukujących i dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Politechniki Warszawskiej - w podziale na części

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/643403 

Rozbudowa sieci bezprzewodowej Eduroam 

w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Nr sprawy: CI.ZP.261.08.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/620608 

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Postępowanie: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej - Platforma Zakupowa 

System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2022

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/589192 

Dostawa łącza do Internetu ze stykiem BGP

Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2022

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 
<strong> </strong><a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/580727">https://platformazakupowa.pl/transakcja/580727</a>

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.13.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/557370 

Odnowienie rocznej subskrypcji licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution oraz migracja stałych licencji ANSYS Academic Teaching Introductory (50 tasks)

Nr sprawy: CI.ZP.261.14.2021

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Postępowanie: Odnowienie rocznej subskrypcji licencji akademickiej ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution oraz migracja stałych licencji ANSYS Academic Teaching Introductory (50 tasks)” - Platforma Zakupowa

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: CI.ZP.261.08.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/530757

Dostawa 36 sztuk tabletów.

Nr sprawy: CI.ZP.261.17.2021

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przerowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP)

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/530593

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego do projektu wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na Politechnice Warszawskiej

Nr sprawy: CI.ZP.261.16.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 
Profil Nabywcy - Politechnika Warszawska (platformazakupowa.pl)  
 
Zakup lustrzanego serwera do wirtualizacji dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” PW - powtórka
realizowany w ramach projektu ­­­­­­­­­­­­­­­­­NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca” Zadanie 24 - Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM

Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na Platformie Zakupowej pod linkiem: 

Profil Nabywcy - Politechnika Warszawska (platformazakupowa.pl) 

 

Zakup lustrzanego serwera do wirtualizacji dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” PW
realizowany w ramach projektu ­­­­­­­­­­­­­­­­­NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca” Zadanie 24 - Katalog INFORMATYKA w Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych SEZAM

Nr sprawy: CI.ZP.261.09.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Identyfikator postępowania: 6e6b60d5-74e8-49ff-b6d4-5f96cc8aea09 

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na:

1) miniPortalu pod poniższym linkiem: miniPortal (uzp.gov.pl)

oraz

2) na stronie  ineternetowej: https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz 

 

Przedłużenie wsparcia i serwisu systemu do wideokonferencji BlackBoard Collaborate o okres 12 miesięcy
Nr sprawy: CI.ZP.261.04.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 461f0b1c-e375-4bcf-9884-aab2f3ccd4e4

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu pod poniższym linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/461f0b1c-e375-4bcf-9884-aab2f3ccd4e4 

Odnowienie i dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej wraz z obsługą wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną od dnia 01 sierpnia 2021 r.  do dnia 31 lipca 2022 r.

Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki (art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 2d691564-f981-4c16-8420-995522424179

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu pod poniższym linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2d691564-f981-4c16-8420-995522424179 

 

Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph oraz rozszerzenie funkcjonalości systemu (PRIMO i SFX) Aleph

Nr sprawy: CI.ZP.261.06.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 3201b46d-7995-4115-911e-5ed6a8839ae0

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Dokumentacja postępowania dostępna jest na miniPortalu pod poniższym linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3201b46d-7995-4115-911e-5ed6a8839ae0

 

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview

Nr sprawy: CI.ZP.261.05.2021

tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) PZP)

Identyfikator postępowania w Miniportalu: f55cc43f-0825-4580-9ac6-020e37d526e7

Strona prowadzonego postępowaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Pełna dokumentacja postępowania oraz wszelkie odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ oraz innych dokumentów postępowania, dostępne są na:

1) miniPortalu pod poniższym linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f55cc43f-0825-4580-9ac6-020e37d526e7 

oraz

2) na stronie  ineternetowej: https://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz 

 

Odnowienie rocznej subskrypcji wtyczki QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB v.2.4.7 oraz Q Bat QuickerSim Battery Explorer v.0.3.0

Nr sprawy: CI.ZP.261.03.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 4cc1a08b-a52d-4dfc-af9d-3533886e7bfc

Link do postępowania na Miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4cc1a08b-a52d-4dfc-af9d-3533886e7bfc 

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy_30.04.2021 (pdf, 49,03 kB)
Data utworzenia: Piątek, 30 Kwietnia 2021 11:54:20

  

 

Usługa wsparcia opieki serwisowej dla oprogramowania OPTIcamp na okres 12 miesięcy

Nr sprawy: CI.ZP.261.01.2021

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 9d1f17b3-3be8-402f-9277-ca1d2ef55752

Link do postępowania na Miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9d1f17b3-3be8-402f-9277-ca1d2ef55752 y

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 12.04.2021 (pdf, 104,06 kB)
Data utworzenia: Poniedziałek, 12 Kwietnia 2021 12:25:24