Odejście pracownika z jednostki organizacyjnej / zmiana miejsca pracy / zakończenie pracy w systemie SAP HR i/lub SAP FI

W sytuacji, kiedy:

  1. pracownik zostaje zwolniony, odchodzi z pracy lub zmienia jednostkę organizacyjną
  2. w związku ze zmianą zakresu obowiązków nie będzie pracować w systemie SAP HR i/lub FI, 

Kierownik jednostki organizacyjnej powinien złożyć wypełniony Formularz:

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Centrum Informatyzacji PW:
Service Desk , Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8 (parter)