Lista koordynatorów

Zmianę lub zgłoszenie nowego Koordynatora prosimy kierować e-mailem na adres Projekt.EZD@pw.edu.pl (Koordynatora wskazuje kierownik j.o.)

  • nazwiska pogrubione - koordynatorzy odpowiedzialni za pracę Głównych Punktów Kancelaryjnych
  • * - puste pola oznaczone gwiazdką oznaczają, iż w danej lokalizacji nie został jeszcze wyznaczony Koordynator EZD
DANE KONTAKTOWE DO KOORDYNATORA EZD DANEJ J.O (danej lokalizacji)
IMIĘ NAZWISKO ADRES E-MAIL
(w domenie pw.edu.pl)
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
 PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Krzysztof Urbaniak krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Ewa Bommersbach-Maszke Ewa.Maszke@pw.edu.pl Wydział Architektury
Agata Jaskółka agata.jaskolka@pw.edu.pl Wydział Architektury
Alicja Wielęgowska-Niepostyn alicja.niepostyn@pw.edu.pl Wydział Chemiczny
Ewa Szczygieł ewa.szczygiel@pw.edu.pl Wydział Chemiczny
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Instytut Informatyki
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych 
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Instytut Systemów Elektronicznych
Małgorzata Książkiewicz malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl Instytut Telekomunikacji
Maria Raźniak maria.razniak@pw.edu.pl Wydział Elektryczny
Maria Raźniak maria.razniak@pw.edu.pl Instytut Elektroenergetyki
Maria Raźniak maria.razniak@pw.edu.pl Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych 
Maria Raźniak maria.razniak@pw.edu.pl Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
Ewa Fedko ewa.fedko@pw.edu.pl Wydział Fizyki
Katarzyna Szulczewska katarzyna.szulczewska@pw.edu.pl Wydział Geodezji i Kartografii
Aleksandra Stańczyk aleksandra.stanczyk@pw.edu.pl  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Monika Słowińska monika.slowinska@pw.edu.pl Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Emilia Matuszewska Emilia.Matuszewska@pw.edu.pl Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Jan Pełczyński jan.pelczynski@pw.edu.pl Wydział Inżynierii Lądowej
Jan Pełczyński jan.pelczynski@pw.edu.pl Instytut Dróg i Mostów
Jan Pełczyński jan.pelczynski@pw.edu.pl Instytut Inżynierii Budowlanej
Anna Weremowicz anna.weremowicz@pw.edu.pl Wydział Inżynierii Materiałowej
Edyta Michalska edyta.michalska@pw.edu.pl Wydział Mechaniczny Technologiczny (Wydział Inżynierii Produkcji)
Edyta Michalska edyta.michalska@pw.edu.pl Instytut Mechaniki i Poligrafii
Edyta Michalska edyta.michalska@pw.edu.pl Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Edyta Michalska edyta.michalska@pw.edu.pl Instytut Technik Wytwarzania
Magdalena Bogucka magdalena.bogucka@pw.edu.pl Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Agnieszka Hibner Agnieszka.Hibner@pw.edu.pl Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Agnieszka Hibner Agnieszka.Hibner@pw.edu.pl Instytut Techniki Cieplnej
Agnieszka Hibner Agnieszka.Hibner@pw.edu.pl Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Beata Dobrzeniecka beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl Wydział Mechatroniki
Beata Dobrzeniecka beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl Instytut Automatyki i Robotyki
Beata Dobrzeniecka beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Beata Dobrzeniecka beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Iwona Przygodzka iwona.przygodzka@pw.edu.pl Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 
Iwona Przygodzka iwona.przygodzka@pw.edu.pl Instytut Podstaw Budowy Maszyn
Iwona Przygodzka iwona.przygodzka@pw.edu.pl Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych
Olga Szypulska olga.szypulska@pw.edu.pl Wydział Transportu
Marcin Banasiak marcin.banasiak@pw.edu.pl Wydział Transportu
Marzena Fabijańska Marzena.Fabijanska@pw.edu.pl Wydział Zarządzania
Agnieszka Majchrzak agnieszka.majchrzak@pw.edu.pl Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Agnieszka Majchrzak agnieszka.majchrzak@pw.edu.pl Instytut Budownictwa
Agnieszka Majchrzak agnieszka.majchrzak@pw.edu.pl Instytut Chemii
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Instytut Inżynierii Mechanicznej
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Instytut Inżynierii Mechanicznej
Katarzyna Szumańska-Wernik katarzyna.wernik@pw.edu.pl Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 
OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Justyna Mikołajczk Justyna.Mikolajczyk@pw.edu.pl Biblioteka Główna
Monika Binienda monika.binienda@pw.edu.pl Biblioteka Główna
*     Centrum Cyberbezpieczeństwa
Alicja Zyśk alicja.zysk@pw.edu.pl Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 
Małgorzata Adamczyk malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl Centrum Obsługi Projektów
Wanda Borkowska Wanda.Borkowska@pw.edu.pl  Centrum Studiów Zaawansowanych
Ilona Sadowska Ilona.Sadowska@pw.edu.pl Centrum Studiów Zaawansowanych
Katarzyna Salamonik Katarzyna.Salamonik@pw.edu.pl Centrum Współpracy Międzynarodowej
Małgorzata Wilanowska malgorzata.wilanowska@pw.edu.pl Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT  
Monika Żelazik monika.zelazik@pw.edu.pl Centrum Projektów Rozwojowych
Joanna Bieniek joanna.bieniek@pw.edu.pl Centrum Innowacji (CINN
*     Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha
*     Muzeum Politechniki Warszawskiej
Jarosław Nowak Jaroslaw.Nowak@pw.edu.pl Oficyna Wydawnicza PW
Mariola Godziemba-Maliszewska mariola.maliszewska@pw.edu.pl Ośrodek Kształcenia na Odległość PW - OKNO PW
Mirosława Ropelewska miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl Studium Języków Obcych
Bożena Gronek bozena.gronek@pw.edu.pl Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Agnieszka Felczak   agnieszka.felczak@pw.edu.pl Szkoła Biznesu
*     Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcjonalne"
*     Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki
*     Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa
*     Uniwersytet Trzeciego Wieku
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
Justyna Ostojska justyna.ostojska@pw.edu.pl Administracja Budynków Mieszkalnych
Katarzyna Osińska katarzyna.osinska@pw.edu.pl Biuro ds. Przyjęć na Studia
Sylwia Grabek sylwia.grabek@pw.edu.pl Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Katarzyna Lis katarzyna.lis@pw.edu.pl Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Aneta Mieczkowska Aneta.Mieczkowska@pw.edu.pl Biuro Kanclerza
Natalia Orłowa Natalia.Orlowa@pw.edu.pl Biuro Karier
*     Biuro Komunikacji i Promocji
Oksana Shkurgan Oksana.Shkurgan@pw.edu.pl Biuro Obsługi Prawnej
Agnieszka Rytel agnieszka.rytel@pw.edu.pl Biuro Projektu IDUB
Helena Lechnio helena.lechnio@pw.edu.pl Biuro Rektora
*     Biuro Spraw Osobowych
*     Chór Akademicki PW
Jacek Cieloch jacek.cieloch@pw.edu.pl Dom Studencki: Riviera; Mikrus
Michał Waś michal.was@pw.edu.pl Dom Studencki: Riviera; Mikrus
*     Dział Administracyjno Gospodarczy
Marta Śledziewska marta.sledziewska@pw.edu.pl Sekcja Archiwum Szkoły (DAG)
Agnieszka Włoszczak agnieszka.wloszczak@pw.edu.pl sekcja poczty wewnętrznej (DAG)
Karolina Kurczewska Karolina.Kurczewska@pw.edu.pl sekcja poczty wewnętrznej (DAG)
Daria Siembida daria.siembida@pw.edu.pl Dział Bezpieczeństwa Informacji
Piotr Opatowski piotr.opatowski@pw.edu.pl Dział Centralnej Sprawozdawczości
Arkadiusz Siwek arkadiusz.siwek@pw.edu.pl Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Magdalena Walicka magdalena.walicka@pw.edu.pl Dział ds. Studiów
Krystyna  Rajkowska Krystyna.Rajkowska@pw.edu.pl Dział ds. Szkoleń
Joanna  Bogusz Joanna.Bogusz@pw.edu.pl Dział Ekonomiczny
Elżbieta Liskiewicz Elzbieta.Liskiewicz@pw.edu.pl Dział Ekonomiczny
Beata Jadacka Beata.Jadacka@pw.edu.pl Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły
Aneta  Zmysłowska Aneta.zmyslowska@pw.edu.pl Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły
Agnieszka Małyszczuk-Kapuścińska agnieszka.kapuscinska@pw.edu.pl Dział Inwentaryzacji
Sylwia Nalej sylwia.nalej@pw.edu.pl Dział Inwestycji i Remontów
Martyna Wrzesień Martyna.Wrzesien@pw.edu.pl Dział Obsługi Doktorantów
Dorota Olbromska dorota.olbromska@pw.edu.pl Dział Socjalny
Michał Herubin Michal.Herubin@pw.edu.pl Dział Telekomunikacji
Emilia Szczepańska emilia.szczepanska@pw.edu.pl Dział Logistyki i Zakupów
Anna  Frączek anna.fraczek@pw.edu.pl Dział Logistyki i Zakupów
Jacek Janowski jacek.janowski@pw.edu.pl Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Bożena Zawisza bozena.zawisza@pw.edu.pl Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
Iwona Kurowska iwona.kurowska@pw.edu.pl Kwestura
Małgorzata Adamczyk Malgorzata.Adamczyk@pw.edu.pl Orkiestra Rozrywkowa PW
Andrzej Radzio andrzej.radzio@pw.edu.pl  Samodzielne Stanowisko ds. Działań w Zakresie Nowej Infrastruktury PW
Jacek Ślubowski jacek.slubowski@pw.edu.pl  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
Kinga Posiadała kinga.posiadala@pw.edu.pl Straż Akademicka
Kalina Rzeźnik  Kalina.Rzeznik@pw.edu.pl Teatr PW
Magdalena Kaczmarczyk magdalena.kaczmarczyk@pw.edu.pl Zakład Konserwacyjno-Remontowy
Iwona Samulska iwona.samulska@pw.edu.pl Zespół Audytu Wewnętrznego
Joanna Zastawna joanna.zastawna@pw.edu.pl  Zespół Audytu Wewnętrznego
Renata Czubaszek renata.czubaszek@pw.edu.pl Zespół ds. Nauki
Joanna Gruszka joanna.gruszka@pw.edu.pl Zespół ds. Nauki
Katarzyna Sala katarzyna.sala@pw.edu.pl  Zespół ds. Systemów Zarządzania Jakością
Klara Hadi klara.hadi@pw.edu.pl Zespół Pieśni i Tańca PW
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FILII W PŁOCKU
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Psycholog
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Biuro Prorektora
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Zastępca Kanclerza PW ds. Filii w Płocku
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Kwestura
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Administracja Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Administracja Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Biuro ds. Zamówień Publicznych
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Biuro ds. Zamówień Publicznych
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Dział Spraw Osobowych
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Dział Spraw Osobowych
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Akademickie Centrum Kultury
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Dział Gospodarczo-Techniczny Filii w Płocku
Agnieszka  Majchrzak agnieszka.majchrzak@pw.edu.pl Filia Biblioteki Głównej PW
Katarzyna Szumańska-Wernik katarzyna.wernik@pw.edu.pl Filia Biblioteki Głównej PW
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz ds. Obronnych
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz ds. Obronnych
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Podstawowe jednostki organizacyjne Filii w Płocku
Karolina  Żakowska karolina.zakowska@pw.edu.pl Podstawowe jednostki organizacyjne Filii w Płocku
Izabela Pietrzak izabela.pietrzak2@pw.edu.pl Dom Studencki "Wcześniak"
  • nazwiska pogrubione - koordynatorzy odpowiedzialni za pracę Głównych Punktów Kancelaryjnych
  • * - puste pola oznaczone gwiazdką oznaczają, iż w danej lokalizacji nie został jeszcze wyznaczony Koordynator EZD

Zmianę lub zgłoszenie nowego Koordynatora prosimy kierować e-mailem na adres Projekt.EZD@pw.edu.pl (Koordynatora wskazuje kierownik j.o.)