Dostęp do Portalu Pracowniczego PW

Zachęcamy do korzystania z systemu Portal Pracowniczy PW, który został rozszerzony o poniższe funkcjonalności:

  • profil pracownika – zakładka prezentująca dane osobowe z systemu SAP HR,
  • PIT-11 – możliwość pobrania corocznego PIT-11 (gdy zostanie wygenerowany przez Dział Płac),
  • pasek wynagrodzenia – comiesięczna informacja o wypłaconym wynagrodzeniu,
  • dokumenty do pobrania – zestaw przydatnych linków do oficjalnie obowiązujących formularzy.
  • wniosek socjalny o dofinansowanie wypoczynku - możliwość złożenia przez pracownika którego średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie  przekracza kwotę 5 137 zł.

Szanowni Państwo, po przesłaniu do sekretariatu Centrum Informatyzacji (sekretariat.ci@pw.edu.pl ) wypełnionego formularza zawierającego numery telefonów i adresy mailowe Państwa pracowników otrzymacie Państwo dostęp do Portalu Pracowniczego PW.

Poprawne adresy mailowe będą niezbędne do uruchomienia i w przyszłości udostępnienia Państwu funkcjonalności związanej z nieobecnościami pracowniczymi. (formularz dostępny na dole artykułu)

Jednocześnie informuję, że począwszy od marca 2017, paski dostępne będą tylko elektronicznie za pośrednictwem Portalu. Poniżej zamieszczam instrukcję dot. nowych funkcjonalności. 

Trwają również prace nad udostępnieniem możliwości wnioskowania i akceptowania nieobecności pracowników (urlopy) oraz składania niektórych wniosków ZFŚS poprzez Portal. Stosowna informacja wraz z instrukcją korzystania zostanie przesłana jak tylko prace zostaną zakończone. 

Link do portalu (https://portal.sap.pw.edu.pl ), login oraz hasła są tożsame z danymi przekazanymi przy okazji wykonania oceny pracowniczej. W celu ew. resetu hasła proszę o kontakt z pracownikami Servicedesk Centrum Informatyzacji pod nr telefonu 5999.