Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Wykładowca: Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Miejsce: Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01