Idea przedsiębiorstw zwinnych

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

Miejsce: Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01