Podejmowanie decyzji a tryby i błędy myślenia

Wykładowca: dr hab. Beata Jamka

Miejsce: Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01