Jacy jesteśmy? Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji.

Wykładowca: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

Miejsce: Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01