Logistyka jako modelowy mix narzędzi zarządzania operacyjnego

Wykład dr hab. Macieja Stajniaka, prof. WSL

Miejsce: Gmach CZIiTT ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 4.01