Seminarium – „Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Przygotuj system SAP do e-kontroli podatkowej” organizatorzy: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz SI-Consulting sp. z o.o.

W dniu 19.04.2016 r. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) odbyło się seminarium pt. „Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Przygotuj system SAP do e-kontroli podatkowej”.

Skład uczestników spotkania był odzwierciedleniem dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i przenikania się dziedzin wiedzy. To - tylko pozornie stricte finansowe - zagadnienie zgromadziło przedstawicieli szeregu uczelni (pracownicy kwestur, informatycy), prawników kancelarii podatkowych, przedsiębiorców różnych sektorów oraz dostawców rozwiązań informatycznych.

W toku seminarium doradcy podatkowi z Kancelarii Prawniczej Olesiński i Wspólnicy przedstawili analizę nowych wymagań wynikających z wprowadzenia JPK oraz zakres w jakim organizacje rynkowe będą musiały się przygotować do spełnienia oczekiwań Ministerstwa Finansów. Na omówionych przykładach zasygnalizowali możliwość niejednoznacznych interpretacji wytycznych MF dotyczących JPK i wynikających z tego zagrożeń. Z kolei specjaliści z firmy informatycznej SI-Consulting zaprezentowali specjalnie w tym celu opracowany produkt informatyczny „Kreator JPK” , który umożliwia generowanie plików JPK na każdorazowe zapytanie MF. Obydwie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem audytorium i wywołały intensywną merytoryczną dyskusję.

Seminarium to jest pierwszym krokiem naszej Uczelni w celu zorganizowania swego rodzaju Klubu Akademickich Użytkowników systemu SAP.