Komitet sterujący

Powołanie Komitetu Sterującego znajduje się w trakcie działań formalnych.