MS TEAMS

Microsoft Teams – to platforma internetowa pracująca w chmurze, zawierająca zestaw narzędzi i usług służących do pracy zespołowej. Aplikacja wspiera prowadzenie zajęć w formie kontaktowej. 

W połączeniu z innymi narzędziami i usługami Microsoft, funkcjonalność aplikacji MS TEAMS może być dostosowana do potrzeb określonego działu, zespołu czy też wydziału: 

SharePoint -  bezpieczne miejsce do przechowywania, organizowania i udostępniania informacji oraz uzyskiwania do nich dostępu z każdego urządzenia, może również służyć do tworzenia witryn dla poszczególnych działów, jak również do usprawniania wielu procesów wewnątrz organizacji. 

OneDrive – przechowywanie i udostępnianie dokumentów w chmurze Microsoft dla studentów i pracowników.

Excel / Word / PowerPoint - znane wszystkim aplikacje biurowe, w pakiecie Office 365 wzbogacone o możliwość zapisywania w chmurze oraz współpracy w tym samym czasie przez kilka osób 

OneNote - notatnik  przeznaczony do tworzenia i organizowania notatek/zajęć. W aplikacji MS Teams można go porównać do e-zeszytu do robienia notatek, prac domowych i wielu innych 

Forms - narzędzie do tworzenia ankiet i testów z szeroką gamą ustawień

Lists - świetne narzędzie do tworzenia przeróżnych list oraz baz danych

Planner - planowanie zadań, przydzielanie zadań, śledzenie postępów w zadaniach, a nawet w projektach

Stream - usługa umożliwiająca zamieszczenie filmów i dzielenie się ich treścią między użytkownikami posiadającymi konto Microsoft 

Outlook - miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami (w tym też spotkaniami MS Teams), kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi. 

i wiele innych...

Pierwsze kroki

Logowanie
 • Logowanie do aplikacji TEAMS odbywa się za pomocą kont mailowych Politechniki Warszawskiej w domenie @pw.edu.pl. 
  W przypadku braku dostępu do tego konta mailowego:
  • studenci - resetują hasło na stronie USOSweb , zakładka "DLA STUDENTÓW" -> OFFICE 365 -> reset hasła
  • pracownicy - wysyłając zgłoszenie do Pomoc IT na adres 5999@pw.edu.pl
 • w ramach dostępu do adresu mailowego pracownik, doktorant oraz student uzyskuje dostąp do pakietu office
 • posiadając adres mailowy pracownik, doktorant oraz student uzyskuje dostęp do pakietu office

Aplikację pobieramy ze strony https://teams.microsoft.com/

jak pobrać aplikację MS TEAMS:

   

Filmy instruktażowe

 
Otworzenie Teams w przeglądarce oraz pobranie aplikacji
 
 
Zmiana nazwy oraz ikony zespołu
 
 
Wyszukiwanie osób
 
 
Zmiana hasła do poczty studenckiej oraz usług chmurowych
 
 
Wyłączenie możliwości nagrywania oraz prezentowania zawartości ekranu w czasie spotkania
 
 
Zapraszanie i udział gości spoza PW na spotkania (zaproszenie po linku)
 
 
Tworzenie zadań w MS Teams z MS Forms
 
 
 
Podział spotkania na wirtualne pokoje 
 

 

Instrukcje Microsoft

Microsoft Teams — film szkoleniowy

Microsoft Teams video training

 

Zakładanie zespołów w  TEAMS

zalecane są dwa sposoby:

 

Wyszukiwanie osób w  TEAMS

Nie mogę znaleźć / dodać studenta / imiona i nazwiska powtarzają się

 Z racji dużej liczby osób najlepiej wyszukiwać w dużej wyszukiwarce u góry ekranu:

 • pracownika po loginie (imię.nazwisko),
 • studentów po USOSid@pw.edu.pl (przykład: 012345678@pw.edu.pl) Lista loginów jest dostępna do pobrania w USOSweb w ramach przedmiotu.

 

Centrum pomocy

 • Forum wymiany bieżących doświadczeń dostępne jest w zespole na MS Teams z kodem dostępu: ruy1t0l.
 • kontakt mailowy: pomoc.elearning@pw.edu.pl