Ustawienie proxy dla WIFI

Przykład dla systemu Windows 7 Home Premium i Internet Explorer

Ustawienie „proxy” należy wykonać w przeglądarce w opcjach internetowych. W przypadku systemu Windows 7 Home Premium ścieżka jest następująca:

  • Bezpieczeństwo→Zasady prywatności stron sieci Web→Ustawienia→Połączenia→Ustawienia sieci LAN

W oknie ustawień w sekcji Serwer proxy ustawić adres: 10.64.254.254 port 8080

UWAGA: Po zakończeniu pracy w sieci WIFI należy wyłączyć serwer proxy.

Proxy rys. 1.

Kliknij, aby powiększyć