Typowe problemy z siecią PWWIFI

Typowe problemy z siecią PWWIFI

Podstawowym problemem jest ustawienie karty sieciowej. Powinna ona byc skonfigurowana w trybie automatycznego pobierania konfiguracji. Aby to sprawdzić nalerzy wybrać Start->Ustawienia->Połaczenia sieciowe->Połaczenia sieci bezprzewodowej. Po otwarciu okienka jak poniżej należy wybrac opcje TCP/IP

Po wybraniu tej opcji powinno otworzyc sie okno jak poniżej.

Powinny być wybrane opcje jak na rysunku powyżej. Jeśli nie są należy je zaznaczyć.