Instrukcja logowania do sieci PWWIFI w windows XP

Instrukcja logowania do sieci PWWIFI w systemie Windows XP

Gdy znajdujesz się w pobliżu sieci bezprzewodowej powinien się pojawić dymek zawierający tekst dostępne sieci bezprzewodowe. Po kliknięciu w dymek lub wybraniu z opcji (Start -> Połącz z -> Połączenia sieci bezprzewodowej ) powinno ukazać okno jak poniżej.

Zawartość okna może się różnić Należy wybrać sieć bezprzewodową PWWIFI

Prawidłowe nawiązanie połączenia sygnalizowane jest gwiazdką:

Po przyłączeniu do sieci bezprzewodowej należy uruchomić przeglądarkę. Po wybraniu jakiegokolwiek adresu strony www w przeglądarce nastąpi przekierowanie do następującej strony:

Wpisanie identyfikatora oraz hasła powinno pozwolić na korzystanie z sieci bezprzewodowej. Identyfikatory dla studentów są w postaci 12345678@stud.xxx.pw.edu.pl gdzie xxx  jest oznaczeniem jednostki a cyfry są numerem albumu. Hasła są takie same jak w Centralnej Poczcie Politechniki Warszawskiej. Przykładowy login dla studentów wydziału GIK wygląda następująco: 123456789@stud.gik.pw.edu.pl.