Hasła do serwisów USOSWeb i APD

Aby zalogować się do serwisu USOSWeb/APD należy wprowadzić numer PESEL jako login oraz hasło. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału w celu otrzymania loginu oraz hasła do serwisów USOSWeb/APD. Studenci pierwszego roku logują się używając własnego hasła z systemu Rekrutacja PW, natomiast studenci wyższych lat, którzy do tej pory nie korzystali z serwisu USOSWeb lub APD, logują się hasłem startowym utworzonym według następującego algorytmu:

  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
  2. ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu)
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)

Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
 Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL
 W przypadku zapomnienia hasła, należy spróbować odzyskać hasło samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem. W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału. Service Desk nie wykonuje resetu haseł.