Portal Pracowniczy PW - Instrukcja Wnioski urlopowe Pracownik

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają pracownikowi wysłać wniosek urlopowy, który po zaakceptowaniu przez przełożonego zostanie zapisany w systemie jako nieobecność.