Podpisanie umowy

28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu Politechniki Warszawskiej pt.”ePW – wzrost jakości
i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”.

Ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali:
Pan Wiesław Mariusz Rabosz - Wicemarszałek; Pan Rafał Rajkowski - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, natomiast ze strony Politechniki Warszawskiej, umowę podpisał Pan Andrzej Zajkowski - Dyrektor Centrum Informatyzacji PW.