Lokalizacja projektu

Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy w województwie mazowieckim. Miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu. Jest największym miastem polskim; zarówno pod względem liczby ludności (1 720 398 zameldowanych mieszkańców w grudniu 2010 r.); jak i powierzchni (517;24 km²). Pełni rolę centralnego ośrodka naukowego; kulturalnego; politycznego oraz gospodarczego. Na jej terenie siedziby mają wszystkie instytucje i urzędy władzy ustawodawczej; wykonawczej i sądowniczej. Mieszczą się w niej siedziby Sejmu i Senatu RP; PrezydentaRady Ministrów oraz innych władz centralnych i regionalnych.

 Ze względu na swoje położenie w centralnej Polsce województwo mazowieckie jest węzłowym punktem komunikacyjnym. W Warszawie stolicy Polski i jednocześnie największym mieście województwa mieści się lotnisko im. F. Chopina. W województwie krzyżują się także ważne szlaki dla gospodarki europejskiej: m.in. droga Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa (główna europejska oś komunikacyjna na szlaku wschód – zachód); oraz droga z północnego wschodu Europy do Europy Środkowej. Rozbudowana sieć drogowa i kolejowa łączy Mazowsze z pozostałymi regionami kraju.

 

Jak wskazano na poniższej mapie, Politechnika Warszawska - beneficjent projektu - ulokowana jest w samym centrum Warszawy.