Kalendarium

Harmonogram prac przy projekcie
Data Zdarzenie
09.12.2016 Złożenie wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
03.02.2017 Rozstrzygnięcie konkursu
11.08.2017 Rozpoczęcie prac w zespołach projektowych w PW – ponad 30 osób z 12 wydziałów i jednostek organizacyjnych PW
16.08.2017 Ogłoszenie przetargu na sprzęt – infrastruktura na potrzeby projektu
13.02.2018 Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę oprogramowania
11.05.2018 Wybór najlepszej oferty na Wykonawcę oprogramowania
11.06.2018 Podpisanie umowy z Wykonawcą oprogramowania
14.03.2019 Zakończenie I fazy
31.12.2019 Planowany termin zakończenia
Harmonogram najbliższych prac przy poszczególnych systemach ePW
System Testy Zakończenie
ePW-Edukacja 03-04.2019 04.2019
ePW-Certyfikaty 06.2019 07.2019
ePW-Dysk, ePW-Grupa, ePW-Eduroam 03-04.2019 05.2019
ePW-Asystent 09.2019 10-11.2019
ePW-MojePW 09.2019 10-11.2019
ePW-Kiosk 06.2019 07.2019
ePW-Zdarzenia 07-08.2019 10-11.2019