Zrealizowane projekty

Centrum Informatyzacji PW przy współpracy z zespołami wdrożeniowymi składającymi się z pracowników Politechniki Warszawskiej oraz przy współpracy z firmami konsultingowymi na przestrzeni ostatnich lat zrealizowało następujące projekty:

Projekt SAP FI

W 2013 r. rozpoczęły się prace wdrożeniowe polegające na rozszerzeniu funkcjonującego systemu SAP-HR (ang. Human Resources), w zakresie obsługi kadrowo-płacowej i szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi, o system SAP-FI (ang. Financial Accounting), wspierający zarządzanie majątkiem i finansami Uczelni. Realizacja tego projektu wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni, której częścią jest zapewnienie możliwości kompleksowego zarządzania jej aktywami. Wdrożenie nowoczesnego systemu SAP-FI w połączeniu z wdrożonym już modułem SAP-HR oraz systemami wspomagającymi takimi, jak USOS i Akademik, ma zapewnić szybki operacyjny dostęp do niezbędnych informacji integrując i przetwarzając rozproszone wcześniej dane.

Projekt CM USOS

W momencie rozpoczęcia projektu na poszczególnych wydziałach funkcjonowało ponad dziesięć różnorakich programów do obsługi toku studiów. Tak sytuacja utrudniała nie tylko procesy standaryzacyjne, ale także opracowywanie informacji zbiorczych dotyczących statystyk toku studiów oraz kosztów poszczególnych kierunków.

Projekt P2Ware

W Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zostało wdrożone oprogramowanie desktopowe i serwerowe P2ware w wersji Project Manager 7 i Portfolio Server 7, które wspomaga zarządzanie projektami i może również służyć do monitorowania projektów przez kierowników jednostek organizacyjnych. Oprogramowanie P2ware stanowi pakiet narzędzi dla kierownika projektu. Umożliwia zarządzanie pojedynczymi projektami (również mikroprojektami), jak również zbiorami projektów, co fachowo określa się programami projektów lub portfelami projektów.

Projekt POL-on

Nowe potrzeby w zakresie sprawozdawczości jakie narzuciło uczelniom wyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego związane z realizacją ‘’Projektu POL-on - Systemu informacji o szkolnictwie wyższym’’ spowodowało potrzebę rozbudowy systemu SAP o moduł POL-on. W październiku 2013 roku system produkcyjny SAP został rozszerzony o funkcjonalność spełniającą postawione wymagania.

Projekt SAP HR

Projekt obejmował całość procesów zatrudniania, naliczenia i rozliczenia wynagrodzeń, świadczeń ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych.