Projekty w przygotowaniu

Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Projekt wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów (dalej EOD) ma na celu usprawnienie w Uczelni sposobu obiegu dokumentów, który w dotychczasowym kształcie (obieg papierowy) jest nadmiernie czasochłonny i mało efektywny. Dzięki nowemu systemowi pełniącemu w przyszłości zadania obecnych ksiąg kancelaryjnych nastąpi przejście do pracy na ich elektronicznych wersjach, co stopniowo ograniczy liczbę dokumentów papierowych funkcjonujących na Uczelni, a przy okazji przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji.
Dodatkowym celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania relacjami z interesariuszami (CRM). System ten zawierać będzie wielorakie, zintegrowane w ramach całej Uczelni, szczegółowe informacje o prowadzonej współpracy z danym interesariuszem zewnętrznym.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 103,36 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Rozbudowa sieci Eduroam

Projekt rozbudowy sieci bezprzewodowej Eduroam ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu dla studentów oraz pracowników międzynarodowego środowiska naukowego w kolejnych obiektach Politechniki Warszawskiej – pracownicy i studenci uczelni korzystających z Eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w Eduroam (zarówno w Polsce, jak i za granicą). 

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 110,70 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Analiza procesów zachodzących na Uczelni

Standaryzacja i ciągły nadzór nad przebiegiem procesów zachodzących na Uczelni to nieodłączny element usprawniania zarządzania organizacją. Rosnące potrzeby użytkowników oraz zmieniające się prawo (RODO, Ustawa 2.0) wymaga wprowadzenia zmian przede wszystkim w istniejących procesach i procedurach, a w kolejnym kroku odwzorowanie tych zmian w systemie, który wspomaga realizację tychże procesów. 

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 147,15 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

Modernizacja i optymalizacja ergonomii interfejsu użytkownika w obszarze dziekanatów – zarządzanie tokiem studiów

Projekt rozbudowy systemu USOS oraz aplikacji stowarzyszonych zakłada dostosowanie obecnie wykorzystywanego systemu do potrzeb Uczelni. Będzie to 5 podstawowych zadań: moduł rejestracji kandydatów, moduł praktyk, moduł instruktażowy USOS, dostosowanie interfejsów użytkownika, analiza i dostosowanie systemu do obsługi studiów doktoranckich. 

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 119,23 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie bazy danych in-memory SAP HANA dla systemów SAP HR, FI oraz BW

Środowisko obsługujące system SAP ERP Politechniki Warszawskiej przetwarza dane w czasie rzeczywistym. Postępujący z każdym dniem pracy przyrost danych w systemie ma negatywny wpływ na wydajność systemu. Dodatkowo, SAP AG oferując od pewnego czasu rozwiązanie w postaci bazy danych SAP HANA (tzw. in-memory – czyli w pamięci RAM oferującej większą przepustowość danych niż dyski magnetyczne/SSD), informuje o powolnym zakończeniu wsparcia starszych rozwiązań, na których obecnie bazuje system PW.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 92,48 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

  Utrzymanie i administracja systemów