Sekcja ds. Utrzymania Systemu SAP

Kierownik

inż. Marcin Kopczyk

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 6048

Stanisław Jurkiewicz

Gmach Główny, pok. 323

  • 22 234 5999

Amira Abdallah

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 5976

mgr inż. Paweł Dynarowski

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 2063

Marcin Grabowski

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 5976

inż. Wojciech Jurkiewicz

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 2065

mgr inż. Krzysztof Kulesza

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 5903

mgr inż. Franciszek Świderski

Gmach Główny, pok. 321

  • 22 234 5079