Zatwierdzenie dokumentu "Strategia Informatyzacji PW do 2020"

W związku z zatwierdzeniem przez Senat Politechniki Warszawskiej dokumentu "Strategia Informatyzacji PW do 2020" w zakresie długofalowej informatyzacji zmierzającej do centralizacji usług IT w Uczelni oraz zgodnym z ww. dokumentem i zatwierdzonym przez Radę Centrum Informatyzacji Programem Realizacji Informatyzacji Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015 / 2016

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich inicjatyw wdrażania rozwiązań informatycznych w celu ich zaopiniowania przez Centrum Informatyzacji.