Nominacja do nagrody za strategię informatyzacji dla PW

Politechnika Warszawska została nominowana w gronie 4 kandydatów do dorocznej nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami – LUMEN” w kategorii Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020”.

Nagroda jest ufundowana przez Public Consulting Group Polska oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategoriach: a) Zarządzanie uczelnią; b) Innowacyjność; c) Współpraca z otoczeniem; d) Infrastruktura; e) Umiędzynarodowienie, jako pięciu obszarach efektywnego zarządzania uczelnią wyższą.

Nagroda LUMEN w kategorii Innowacyjność przyznawana jest autorom nowatorskich rozwiązań zarządczych i organizacyjnych, których rezultatem są korzystne zmiany dla uczelni oraz jej interesariuszy.

Patronat honorowy pełnią: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisja Akredytacyjna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacja Rektorów Polskich, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Więcej informacji o laureatach (Biuletyn PW)

Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie:

 • prof. dr hab. Michał Kleiber - Przewodniczący Kapituły. Prezes PAN (2007 - 2014), Minister Nauki (2001-2005), Społeczny Doradca Prezydenta RP (2006 – 2010).
 • dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego RP.
 • dr inż. Zygmunt Krasiński - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Leja - Prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • prof. dr hab. Bogusław Mróz  - w latach 2002 - 2008 Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza ds. rozwoju.
 • Andrzej Nadolski - Prezes zarządu Grupy PWN.
 • Paweł Olechnowicz - Prezes Grupy LOTOS S.A.
 • prof. dr hab. Marek Rocki - Senator RP, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 1999 – 2005, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • prof. dr hab. nauk med. Bolesław Samoliński - Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2003 – 2007, w latach 2007 – 2010 organizator i pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • prof. dr hab. Edmund Wittbrodt – b. Minister edukacji narodowej, Senator RP.
 • Piotr Dmochowski-Lipski - Prezes Public Consulting Group Polska.
 • Waldemar Siwiński - Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy".

Organizatorami konkursu LUMEN 2015 są: Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz PCG Polska

Więcej