Wdrożenie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Logo Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Centrum Informatyzacji prowadzi prace wdrożeniowe dotyczące Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). System zostanie udostępniony wszystkim jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, po zakończeniu wdrożenia. System OSA będzie zintegrowany z Archiwum Prac Dyplomowych (USOS-APD).

Przed akceptacją pracy, promotor będzie miał możliwość przekazania pracy do OSA celem weryfikacji pracy pod kątem plagiatu i pobrania raportu podobieństwa. W związku z prowadzonymi pracami nad wdrożeniem OSA, nie jest planowane tworzenie innego systemu antyplagiatowego w Uczelni (w ramach konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego POWER 2014-2020). Jednostki zainteresowane używaniem systemu antyplagiatowego prosimy o kontakt z Centrum Informatyzacji.