Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim 2019/2020

Kierownictwo Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Kierownictwo Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w nurcie „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

Spotkania seminaryjne będą organizowane w sali 4.01 w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 21 kwietnia 2020 roku. Wystąpienie pt. „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości” zaprezentuje Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ. Będzie to wydarzenie zorganizowane w ramach połączonych nurtów „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” oraz „Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Naukowym wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów, tak Politechniki Warszawskiej, jak i innych uczelni wyższych oraz praktyków biznesu.