Seminarium „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim 2018/2019

Kierownictwo Centrum Informatyzacji PW, Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Wydziału Zarządzania PW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w nurcie „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego” w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. 

Spotkania seminaryjne będą organizowane w sali 4.01 w budynku CZIiTT PW - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Pierwsze spotkanie w ramach nurtu odbędzie się we wtorek dnia 12 marca 2019 roku. Swoje wystąpienie pt. „Jacy jesteśmy? Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji” zaprezentuje Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Naukowym wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów, tak Politechniki Warszawskiej, jak i innych uczelni wyższych oraz praktyków biznesu.