Punkt konsultacyjny SAP FICA i USOS - listy stypendialne

ręka z napisem help

Ustalone zostały nowe terminy wsparcia dla pracowników wydziałów przy sporządzaniu i realizacji list wypłat stypendiów (pierwsza lista z FPMSiD) w listopadzie 2015 r.

Chęć udziału u konsultacjach należy zgłaszać wysyłając maila na adres: e.kowalska@ca.pw.edu.pl. Zgłoszenia należy wysyłać do 10 listopada 2015 r. do godz. 16:00. 

Punkt znajduje się  w budynku Administracji Centralnej przy ul. Noakowskiego 18/20 w sali nr 100.

Harmonogram wsparcia użytkowników
Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie
Wsparcie USOS 1 dzień pt.. 13-11-15 pt.. 13-11-15
Wsparcie USOS 3 dni pon. 16-11-15 śr. 18-11-15
Wsparcie FI-CA 2 dni śr. 18-11-15 czw. 19-11-15
Wsparcie FI-CA 2 dni śr. 25-11-15 czw. 26-11-15

Problemy można też zgłaszać do Service Desk pod numerem telefonu wewnętrznego 5999 oraz adresem mailowym 5999@pw.edu.pl