Podziękowanie za współpracę przy wdrażaniu systemu SAP-FI

W imieniu Komitetu Sterującego i Kierownictwa Projektu SAP-FI pragniemy wyrazić słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych we wdrożenie Systemu SAP-FI, w szerokorozumianym zakresie finansów, hurtowni danych oraz rozrachunków studenckich w pełni zintegrowanych z Systemem USOS. 

Żywimy głęboką nadzieję, że Państwa wzmożony wysiłek, włożony w realizację prac wdrożeniowych, oprócz dostarczenia znakomitych narzędzi zarządczych dla kierownictwa Uczelni, znajduje też odzwierciedlenie w satysfakcji i komforcie pracy użytkowników.

Projekt wdrożenia Systemu SAP w zakresie finansów (FI) został nagrodzony prestiżową nagrodą SAP Quality Awards 2014.