Zapraszamy na piąty wykład Seminarium CI i CSZ

Wykład zatytułowany "Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali: dane mikroobrazowe, symulacje, wizualizacja" wygłosi dr hab. inż. Anna Trykozko z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 1 grudnia 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.