Nowy system pocztowy dla studentów Politechniki Warszawskiej

Jednym z zadań Centrum Informatyzacji jest uporządkowanie informatycznej nomenklatury nazewniczej w strukturach Politechniki Warszawskiej. Prace nad tym zagadnieniem są zaawansowane i w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nowy system poczty elektronicznej dla studentów PW. Wszyscy rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 studenci otrzymają adresy poczty elektronicznej w formacie numeralbumu@pw.edu.pl, co jest naturalną konsekwencją wdrażania systemu pracy grupowej. Wszyscy pozostali studenci, również otrzymają nowe adresy w tym samym formacie, a ich dotychczasowe skrzynki pozostaną aktywne. Szczegółowe informacje można znaleźć: