Możliwości w zakresie realizacji zajęć zdalnych

Szczegółowa informacja dla nauczycieli akademickich

Centrum pomocy

 Jak rozpocząć pracę z MS Teams

 Jak uzyskać dostęp do LexBaw i serwerów licencji

Kontakt ServiceDesk PW: 5999@pw.edu.pl, tel. 22 234 5999. Preferowany kontakt mailowy.

 Jak założyć kurs na Moodle 

Kontakt IT OKNO PW: pomoc@okno.pw.edu.pl, tel. 22 234 5176. Preferowany kontakt mailowy.

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oferuje pomoc w obsłudze narzędzi do kształcenia na odległość. Jako pokolenie biegłe w posługiwaniu się nowymi programami Samorządowcy są stanie rozwiązać wiele problemów występujących przy obsłudze skomplikowanych platform i aplikacji. W przypadku występowania trudności z obsługą można zgłosić się z prośbą do Wydziałowych Rad Samorządu lub wypełnić formularz zgłoszeniowy, przedstawiciele SSPW odpowiedzą na wszelkie pytania oraz pomogą w rozwiązaniu problemów.

Platforma edukacyjna Moodle

Moodle to najbardziej popularne na świecie środowisko nauczania zdalnego, dostępne przez przeglądarkę internetową oraz urządzenie mobilne. Ogólnouczelniana platforma eKursy administrowana przez zespół OKNO PW wykorzystuje zasoby własne jednostki, wystarczające do prowadzenia zajęć dla całej Uczelni. Studenci logują się na platformę z wykorzystaniem kont USOS. Zdecydowana większość studentów ma podstawowe umiejętności z zakresu obsługi platformy zdobyte przy okazji przechodzenia przez kurs Przysposobienia Bibliotecznego.

Platforma Moodle eKursy oferuje m.in. następujące możliwości:

 • udostępnianie materiałów statycznych studentom (dowolne pliki, linki i wiele innych),
 • dodawanie ogłoszeń i informacji dla studentów - zostaną one automatycznie dostarczone do zapisanych na kurs studentów,
 • udostępniane fora dyskusyjne, na których prowadzący i studenci mogą zakładać tematy i prowadzić dyskusje,
 • udostępnianie treści zadań i projektów studentom; studenci zamieszczają rozwiązania na platformie i otrzymują oceny z indywidualnymi komentarzami również w tekście rozwiązań,
 • tworzenie i przeprowadzanie testów (losowy wybór pytań dla poszczególnych studentów, automatyczne ocenianie),
 • mechanizm zadań ze zintegrowanym narzędziem Matlab Grader pozwalającym na uruchamianie bezpośrednio w kursie skryptów w języku Matlab oraz automatyczne ich ocenianie,
 • dzielenie studentów na grupy,
 • prowadzenie dziennika ocen,
 • prowadzenie spotkań synchronicznych w postaci czatu,
 • automatyczne monitorowanie aktywności studentów.

Wykorzystanie platformy Moodle jest zgodne z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi PW, w tym ustawie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem ekursy.okno.pw.edu.pl. Na stronie dostępna jest krótka instrukcja Pierwsze kroki z platformą eKursy - instrukcja prowadzącego oraz kurs obsługi platformy KURS OBSŁUGI MOODLE.

Aby założyć kurs prowadzący powinien skontaktować się z działem IT OKNO (pomoc@okno.pw.edu.pl) podając wydział, nazwę kursu i nazwiska prowadzących. Dział IT utworzy konta dla wykładowców oraz kurs zawierający standardowe elementy.

System Pracy Grupowej (na bazie Office 365)

 1. Poczta elektroniczna (wszyscy studenci PW i pracownicy mający konta w domenie @pw.edu.pl ).
 2. Sharepoint On-line/OneDrive – do przechowywania i udostępniania dokumentów w chmurze Microsoft dla studentów i pracowników (np. umieszczenia prezentacji).
 3. Teams do prowadzenia czatów/webinariów/współdzielenia plików i zadań.
 4. Skype for Business do prowadzenia webinariów

Pracownicy dydaktyczni, którzy zamierzają wykorzystywać System Pracy Grupowej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych muszą posiadać konta w tym Systemie. Ze względu na obecną sytuację, proponujemy zakładanie kont w sposób grupowy za pośrednictwem Pełnomocników Wydziałowych ds. Informatyzacji. W tym celu Pełnomocnicy kierują zgłoszenia do Service Desk PW (5999@pw.edu.pl).

Jak rozpocząć pracę z MS Teams

 Jak uzyskać dostęp do LexBaw i serwerów licencji

Materiały zewnętrzne

Zachęcamy do wykorzystywania gotowych kursów na platformach zewnętrznych, np.:

 • WWW, Youtube

Otwarte Zasoby Edukacyjne dla uczelni:

 1. e-podręczniki Open AGH - recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.
 2. Open AGH e-zasoby - kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.
 3. Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach - darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.
 4. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej - wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.
 5. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej - e-materiały akademickie.
 6. Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej - zawierające kursy z Fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z sieci internet.
 7. Wszechnica.org - ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.
 8. Biblioteka Otwartej Nauki - polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.
 9. Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
 10. CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 11. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA - udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc. Część w domenie publicznej (uwaga, wciągające!).
 12. Otwarte Zasoby - katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.
 13. Pomorska Biblioteka Cyfrowa - domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.
 14. Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet. LabsLand support for schools and universities affected by COVID-19.

Przypominamy, że istnieje możliwość łatwego kontaktu z grupą studencką poprzez USOSweb – USOSmail.