Rezerwacja sal

Biuro Zarządzania Projektami
Gmach Administracji Centralnej PW
ul. Noakowskiego 18/20
klatka A , pokój 105
telefon: (0 22) 234 66 89
e-mil:  bp-ci@pw.edu.pl 

Rezerwacji sal należy dokonywać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Rezerwacje sal