OKNO - naruszenie RODO

W tym miejscu możesz sprawdzić, czy Twój numer dowodu osobistego został ujawniony w incydencie naruszenia ochrony danych osobowych w OKNO.

Jeśli nigdy nie byłeś studentem OKNO lub korzystałeś tylko z serwisu ekursy.okno.pw.edu.pl, Twoje dane nie wyciekły, a incydent Ciebie nie dotyczy.

Wypełnij poniższy formularz, podając swoje pierwsze imię, a dalej pierwszy i trzeci znak serii oraz dwie ostatnie cyfry numeru dowodu osobistego. Aby przesłać zapytanie, potwierdź jego ręczne wypełnienie, przepisując wskazane znaki i wciśnij przycisk Wyślij.

* Numer ****

Z ciągu znaków wpisz w poniższe okienko znak