Postępowania przegtargowe zakończone

Dostawa tabletów (stacji mobilnych) dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW

Nr Sprawy: CI.ZP.261.10.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz  z komponentami

Nr Sprawy: CI.ZP.261.06.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Dostawa licencji na oprogramowanie dla Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej

Nr Sprawy: CI.ZP.261.07.2018
tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Dostawa komputera studyjnego do wykorzystania w celu realizacji dźwięki w Radiu Aktywnym - powtórzenie postępowania

Nr Sprawy: CI.ZP.261.08.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”
w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: CI.ZP.261.01.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 399,98 kB)

Dostawa komputera studyjnego do wykorzystania w celu realizacji dźwięku w Radiu Aktywnym.

Nr sprawy: CI.ZP.261.02.2018

tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Informacja z otwarcia ofert (pdf, 246,12 kB)

Dostawa rocznej licencji Oprogramowania - Total Academic Headcount (TAH) zawierającej wszystkie produkty edukacyjne oraz MAOTS (MATLAB Academic Online Training Suite), na okres 12 miesięcy (od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.), dostępnej dla wszystkich pracowników i studentów łącznie z prawem instalacji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W ramach umowy – wsparcie techniczne w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy CI.ZP.261.05.2018

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Dostawa urządzeń sieciowych, serwerów oraz licencji 

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: ZP/CI/17/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Część 1 i Część 2 zamówienia

Dostawa 7 miesięcznej (od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r.) licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami, dostępną dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną do dnia 31 lipca 2018 r.

Nr Sprawy ZP/CI/16/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz serwerowych systemów operacyjnych

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Numer sprawy: ZP/CI/05/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 423,43 kB)

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla OKNO PW

Numer sprawy: ZP/CI/15/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Dostawę komputerów oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

Numer sprawy: ZP/CI/14/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

a)   Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;

b)   Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph o:

-       zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

-       listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający posiada dostęp;

-       narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

Nr Sprawy ZP/CI/11/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawa licencji uczelnianej pakietu Desktop Education (DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL) Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy wraz z subskrypcją.

Nr sprawy ZP/CI/09/2017.

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: ZP/CI/04/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW oraz MULTISIM

Nr sprawy: ZP/CI/10/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW oraz MULTISIM

Nr sprawy: ZP/CI/08/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Odnowienie rocznej licencji uczelnianej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount wraz z komponentami (moduły podstawowe oraz rozszerzające) oraz zakup nowego modułu do licencji #31122315, dostępne dla wszystkich pracowników i studentów łącznie z prawem instalacji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W ramach umowy - wsparcie techniczne w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy ZP/CI/07/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Nr sprawy: ZP/CI/02/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning 
i komponentami, dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy ZP/CI/01/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (dla OKNO)

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/03/2017

DOSTAWA KOMPUTERÓW - powtórka cz. nr 1 postępowania Nr ZP/CI/08/2016 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/15/2016

  

Dostawa urządzeń sieciowych

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/18/2016

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (dla OKNO)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/20/2016

 

 

Dostawa punktów dostępowych sieci WiFi montowanych do ściany w ilości 8 sztuk. 

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/17/2016

Dostawa wyższej wersji oprogramowania OPTIcamp wraz z modułem umożliwiającym jednoczesną personalizację i wgranie certyfikatu bezpieczeństwa na Elektroniczne Karty Pracownicze oraz dostawa blankietów kart elektronicznych i urządzeń niezbędnych do ich personalizacji z jednoczesnym przeszkoleniem w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania i sprzętu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/14/2016

Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf, 366,92 kB)

Przedłużenie licencji na oprogramowanie PTC Creo Parametric University Plus Campus Pack + Plms – term o nr seryjnym SPN-4112-FN na okres jednego roku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/16/2016

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 364,98 kB)

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/13/2016

 

 

DOSTAWA KOMPUTERÓW I MONITORÓW

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/08/2016

  

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWEJ NA OPROGRAMOWANIE ALEPH ORAZ ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ALEPH

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ZP/CI/11/2016

 

DOSTAWA PROGRAMU METHEMATICA 11.0 STANDARD NETWORK DLA 22 UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH LICENCJI KRAJOWEJ

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ZP/CI/12/2016

 

 

DOSTAWA PROGRAMÓW STATISTICA ROZSZERZONY PAKIET AKADEMICKI + ZESTAW PLUS W RAMACH ROCZNEJ LICENCJI AKADEMICKIEJ SITE LICENSE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/10/2016

 

 

ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LABVIEW- PONOWNE POSTĘPOWANIE

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/09/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.07.2016 r. o godz. 11:00

 

  

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/06/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 21.06.2016 r o godz. 11:00

 

 

ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LABVIEW

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/07/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 24.06.2016 r. o godz. 11:00

 

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/17/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.01.2016 r. o godz. 11:00

 

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/15/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2015. o godz. 11:00

 

SERWIS GWARANCYJNY DLA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ I SIECIOWEJ.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/14/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2015. o godz. 11:00

 

AKTUALIZACJA I ROZSZERZENIE LICENCJI SOLIDWORKS EDUCATION EDITION

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania ZP/CI/13/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.09.2015. o godz. 11:00

  

KONSERWACJA ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO SERWEROWNI

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/12/2015
Termin składania ofert upłynał w dniu 09.09.2015. o godz. 11:00

  

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/10/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2015 o godz: 11:00

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ - DOSTAWA LICENCJI, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SERWERÓW.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/09/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 28.05.2015 o godz. 11:00

 

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/08/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 18.05.2015 o godz. 11:00

  

SUPPORT DO LICENCJI VMWARE I VCENTER.

Tryb Postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/05/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.04.2015 o godz. 11:00

 

DOSTAWA SYSTEMU ANTYWIRUSOWEGO WRAZ Z TRZYLETNIMI LICENCJAMI.

Tryb Postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/03/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2015 o godz. 11:00

 

Dostawa licencji SUSE Linux Enterprise Server.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr Sprawy ZP/CI/01/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2015 o godz. 11:00

 

UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O LICENCJE BUSINESS INTELLIGENCE.

Nr Sprawy Nr ZP/CI/14/2014

Termin składania ofert upłynął w dniu 28.11.2014

 

DOSTAWA MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO DO PRZEŁĄCZNIKA

Nr Sprawy ZP/CI/12/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 29.08.2014 o godz. 11:00

 

Dostawa Systemu Backupu i Rozbudowa Serwerów.

Nr Sprawy ZP/CI/11/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2014 r. o godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Doktoranckiej.

Nr Sprawy ZP/CI/08/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.06.2014 o godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Urządzeń Sieciowych - Postępowanie Nr 2

Nr Sprawy ZP/CI/07/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.06.2014 o godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Licencji na Oprogramowanie w Ramach Umowy Select Plus for Academic dla Politechniki Warszawskiej

Nr Sprawy ZP/CI/06/2014
 

  

Przetarg nieograniczony na Dostawę Urządzeń Sieciowych

Nr Sprawy ZP/CI/05/2014

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Serwerowych Systemów Operacyjnych

Nr Sprawy ZP/CI/04/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 30.05.2014 o godz. 12:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Serwerów

Nr Sprawy ZP/CI/03/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 04.06.2014 o godz. 12:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę wieczystej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition.

Nr sprawy ZP/COI/02/2014.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.02.2014 o godz. 11:00 

  

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów i monitorów. 

Nr sprawy ZP/COI/01/2014.

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.02.2014 o godz. 11:00

  

Przetarg nieograniczony na Odnowienie subskrypcji i aktualizacja oprogramowania LabView oraz zakup oprogramowania Multisim.

 Nr Sprawy ZP/CI/01/2013.