Postępowania przegtargowe zakończone

Dostawa 7 miesięcznej (od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r.) licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami, dostępną dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną do dnia 31 lipca 2018 r.

Nr Sprawy ZP/CI/16/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz serwerowych systemów operacyjnych

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Numer sprawy: ZP/CI/05/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 423,43 kB)

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla OKNO PW

Numer sprawy: ZP/CI/15/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Dostawę komputerów oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

Numer sprawy: ZP/CI/14/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

a)   Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph;

b)   Rozszerzenie funkcjonalności systemu Aleph o:

-       zintegrowaną wyszukiwarkę zasobów naukowych;

-       listy A-Z dokumentów elektronicznych (tytuły czasopism i wydawnictwa seryjne), do których Zamawiający posiada dostęp;

-       narzędzie linkujące od opisu bibliograficznego dokumentu do jego pełnego tekstu.

Nr Sprawy ZP/CI/11/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawa licencji uczelnianej pakietu Desktop Education (DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL) Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy wraz z subskrypcją.

Nr sprawy ZP/CI/09/2017.

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej 

Nr sprawy: ZP/CI/04/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW oraz MULTISIM

Nr sprawy: ZP/CI/10/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW oraz MULTISIM

Nr sprawy: ZP/CI/08/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Odnowienie rocznej licencji uczelnianej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount wraz z komponentami (moduły podstawowe oraz rozszerzające) oraz zakup nowego modułu do licencji #31122315, dostępne dla wszystkich pracowników i studentów łącznie z prawem instalacji na prywatnych komputerach pracowników i studentów. W ramach umowy - wsparcie techniczne w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy ZP/CI/07/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Nr sprawy: ZP/CI/02/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning 
i komponentami, dostępnej dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji.

Nr Sprawy ZP/CI/01/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (dla OKNO)

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/03/2017

DOSTAWA KOMPUTERÓW - powtórka cz. nr 1 postępowania Nr ZP/CI/08/2016 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/15/2016

  

Dostawa urządzeń sieciowych

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/18/2016

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (dla OKNO)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/20/2016

 

 

Dostawa punktów dostępowych sieci WiFi montowanych do ściany w ilości 8 sztuk. 

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/17/2016

Dostawa wyższej wersji oprogramowania OPTIcamp wraz z modułem umożliwiającym jednoczesną personalizację i wgranie certyfikatu bezpieczeństwa na Elektroniczne Karty Pracownicze oraz dostawa blankietów kart elektronicznych i urządzeń niezbędnych do ich personalizacji z jednoczesnym przeszkoleniem w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania i sprzętu.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/14/2016

Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf, 366,92 kB)

Przedłużenie licencji na oprogramowanie PTC Creo Parametric University Plus Campus Pack + Plms – term o nr seryjnym SPN-4112-FN na okres jednego roku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/16/2016

Informacja z otwarcia ofert (pdf, 364,98 kB)

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/13/2016

 

 

DOSTAWA KOMPUTERÓW I MONITORÓW

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/08/2016

  

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWEJ NA OPROGRAMOWANIE ALEPH ORAZ ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ALEPH

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ZP/CI/11/2016

 

DOSTAWA PROGRAMU METHEMATICA 11.0 STANDARD NETWORK DLA 22 UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH LICENCJI KRAJOWEJ

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ZP/CI/12/2016

 

 

DOSTAWA PROGRAMÓW STATISTICA ROZSZERZONY PAKIET AKADEMICKI + ZESTAW PLUS W RAMACH ROCZNEJ LICENCJI AKADEMICKIEJ SITE LICENSE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki
Nr postępowania: ZP/CI/10/2016

 

 

ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LABVIEW- PONOWNE POSTĘPOWANIE

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/09/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.07.2016 r. o godz. 11:00

 

  

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/06/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 21.06.2016 r o godz. 11:00

 

 

ODNOWIENIE SUBSKRYPCJI I LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LABVIEW

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania: ZP/CI/07/2016

Termin składania ofert upłynął w dniu 24.06.2016 r. o godz. 11:00

 

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/CI/17/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.01.2016 r. o godz. 11:00

 

DOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/15/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.11.2015. o godz. 11:00

 

SERWIS GWARANCYJNY DLA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ I SIECIOWEJ.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/14/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 06.11.2015. o godz. 11:00

 

AKTUALIZACJA I ROZSZERZENIE LICENCJI SOLIDWORKS EDUCATION EDITION

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr postępowania ZP/CI/13/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.09.2015. o godz. 11:00

  

KONSERWACJA ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO SERWEROWNI

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr postępowania ZP/CI/12/2015
Termin składania ofert upłynał w dniu 09.09.2015. o godz. 11:00

  

DOSTAWA BLANKIETÓW ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/10/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2015 o godz: 11:00

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ - DOSTAWA LICENCJI, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SERWERÓW.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/09/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 28.05.2015 o godz. 11:00

 

Odnowienie subskrypcji i licencji na oprogramowanie LABVIEW.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/08/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 18.05.2015 o godz. 11:00

  

SUPPORT DO LICENCJI VMWARE I VCENTER.

Tryb Postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/05/2015

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.04.2015 o godz. 11:00

 

DOSTAWA SYSTEMU ANTYWIRUSOWEGO WRAZ Z TRZYLETNIMI LICENCJAMI.

Tryb Postępowania: Przetarg nieograniczony
Nr Sprawy: ZP/CI/03/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 20.02.2015 o godz. 11:00

 

Dostawa licencji SUSE Linux Enterprise Server.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Nr Sprawy ZP/CI/01/2015
Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2015 o godz. 11:00

 

UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O LICENCJE BUSINESS INTELLIGENCE.

Nr Sprawy Nr ZP/CI/14/2014

Termin składania ofert upłynął w dniu 28.11.2014

 

DOSTAWA MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO DO PRZEŁĄCZNIKA

Nr Sprawy ZP/CI/12/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 29.08.2014 o godz. 11:00

 

Dostawa Systemu Backupu i Rozbudowa Serwerów.

Nr Sprawy ZP/CI/11/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 22.08.2014 r. o godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Doktoranckiej.

Nr Sprawy ZP/CI/08/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 23.06.2014 o godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Urządzeń Sieciowych - Postępowanie Nr 2

Nr Sprawy ZP/CI/07/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 16.06.2014 o godz. 11:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Licencji na Oprogramowanie w Ramach Umowy Select Plus for Academic dla Politechniki Warszawskiej

Nr Sprawy ZP/CI/06/2014
 

  

Przetarg nieograniczony na Dostawę Urządzeń Sieciowych

Nr Sprawy ZP/CI/05/2014

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Serwerowych Systemów Operacyjnych

Nr Sprawy ZP/CI/04/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 30.05.2014 o godz. 12:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę Serwerów

Nr Sprawy ZP/CI/03/2014
Termin składania ofert upłynął w dniu 04.06.2014 o godz. 12:00

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę wieczystej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition.

Nr sprawy ZP/COI/02/2014.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.02.2014 o godz. 11:00 

  

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów i monitorów. 

Nr sprawy ZP/COI/01/2014.

Termin składania ofert upłynął w dniu 14.02.2014 o godz. 11:00

  

Przetarg nieograniczony na Odnowienie subskrypcji i aktualizacja oprogramowania LabView oraz zakup oprogramowania Multisim.

 Nr Sprawy ZP/CI/01/2013.