Ograniczenia w dostępie do oprogramowania inżynierskiego

W związku z decyzją Komisji ds. Mienia i Finansów Politechniki Warszawskiej - począwszy od bieżącego okresu rozliczeniowego - wydziały oraz inne jednostki organizacyjne PW zainteresowane korzystaniem z licencji oprogramowania inżynierskiego zobligowane są do współfinansowania jego zakupu.

Użytkownicy z wydziałów/innych jednostek, które nie partycypowały w zakupie oprogramowania, muszą liczyć się z ograniczonym bądź też całkowitym brakiem dostępu do wybranych licencji oprogramowania.

 

W chwili obecnej ww. ograniczenia dotyczą oprogramowania:

  • Matlab

Wydział/właściciel licencji:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Transportu

  • Abaqus

Wydział/właściciel licencji:

Wydział Transportu

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych