Informacje

Konkurs MATLAB

Jeżeli MATLAB skutecznie pomaga Ci w pracy, na studiach lub w realizacji Twojego hobby, weź udział w naszym KONKURSIE na ciekawy wpis blogowy i podziel się swoim doświadczeniem!

Uczenie maszynowe w MATLABie

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium na temat technik uczenia maszynowego zaimplementowanych w środowisku MATLAB.

Ograniczenia w dostępie do oprogramowania inżynierskiego

W związku z decyzją Komisji ds. Mienia i Finansów Politechniki Warszawskiej - począwszy od bieżącego okresu rozliczeniowego - wydziały oraz inne jednostki organizacyjne PW zainteresowane korzystaniem z licencji oprogramowania inżynierskiego zobligowane są do współfinansowania jego zakupu.

Zmiana polityki licencyjnej MSC Software

W roku 2008 zmienił się przedstawiciel MSC Software na Polskę, jednocześnie znacznie zmieniła się polityka MSC Software odnośnie sposobu licencjonowania poszczególnych produktów.

ABAQUS - zmiana serwera licencji

Zmieniony został serwer licencji dla oprogramowania ABAQUS

Zmiana serwera licencji

Zmiana serwera licencji dla oprogramowania Mathematica i Matlab