Informacje

Nowinki w świecie uczelnianym - MATLAB Grader!

Wykładowco, możesz publikować zadania dla studentów, obserwować ich postępy, sprawdzać na jakie problemy napotkali i w jakim czasie rozwiązali dany problem. Masz też możliwość wskazania, w jaki sposób rozwiązanie ucznia zostanie ocenione. Podczas tworzenia nowego zagadnienia, masz możliwość zasugerowania się jednym z przykładowych problemów bądź utworzenia projektu od zera. Po skonfigurowaniu kursu zaproś swoich uczniów. Możesz także zaangażować innych instruktorów, którzy Ci pomogą. Usprawnij proces nauczania i oceniania! 

Simulink Student Challenge 2018

MathWorks ogłosił nowy konkurs dla studentów interesujących się pakietem do obliczeń MATLAB/Simulink.

Konkurs MATLAB

Jeżeli MATLAB skutecznie pomaga Ci w pracy, na studiach lub w realizacji Twojego hobby, weź udział w naszym KONKURSIE na ciekawy wpis blogowy i podziel się swoim doświadczeniem!

Uczenie maszynowe w MATLABie

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium na temat technik uczenia maszynowego zaimplementowanych w środowisku MATLAB.

Ograniczenia w dostępie do oprogramowania inżynierskiego

W związku z decyzją Komisji ds. Mienia i Finansów Politechniki Warszawskiej - począwszy od bieżącego okresu rozliczeniowego - wydziały oraz inne jednostki organizacyjne PW zainteresowane korzystaniem z licencji oprogramowania inżynierskiego zobligowane są do współfinansowania jego zakupu.

Zmiana polityki licencyjnej MSC Software

W roku 2008 zmienił się przedstawiciel MSC Software na Polskę, jednocześnie znacznie zmieniła się polityka MSC Software odnośnie sposobu licencjonowania poszczególnych produktów.

ABAQUS - zmiana serwera licencji

Zmieniony został serwer licencji dla oprogramowania ABAQUS

Zmiana serwera licencji

Zmiana serwera licencji dla oprogramowania Mathematica i Matlab