Portal Pracowniczy PW - Instrukcja Wnioski urlopowe Kierownik

Aplikacje opisane w instrukcji pozwalają przełożonemu zarządzać wnioskami o nieobecność podległych mu pracowników przez Portal Pracowniczy PW.